با استعانت از خداوند متعال به اطلاع دوستان و همشهریان عزیز می رسانیم

 

با بهره گیری از گروه حرفه ای پذیرایی و با کیفیت غذای کترینگ فرهمند،

 

آماده پذیرایی مجالس شادیتان با چشم اندازی زیبا در باغسرای پاژ هستیم